Barbara Damen

Transit

While my feet
explore the landscape
the Earth as a circus ball
my heel kicks away the urge
my toes lure the time
now I am floating to land

a video-installation by Barbara Damen / Werkplaats RUIM

Terwijl mijn voeten
het landschap verkennen
de aarde als een circusbal
trapt mijn hiel de drang weg
mijn tenen lokken de tijd
nu zweef ik om te landen

een video-installatie van Barbara Damen / Werkplaats RUIM