Imagine


een installatie van Werkplaats RUIM / Barbara Damen

Stijgende temperaturen.
Tijd tikt brandende druppels.

Het groeit nog, het bloeit nog,
het valt nog, het stijgt nog!

Deze installatie wil een poëtisch beeld zijn in de openbare ruimte. Het beeld is gewild ambigu van betekenis. Je kunt het op verschillende manieren bekijken. Als de zon ondergaat, worden de glazen bloemen op de achterwand geprojecteerd.

“Imagine” kan gezien worden als een gedroomde wereld van licht, projectie en transparantie, van glas, ijs, vuur en water. Een observatorium dat ontstaan is uit een fascinatie voor natuurlijke vormen en processen en tegelijkertijd uit ongerustheid over klimaatveranderingen en de moeizame discussie over de aanpak daarvan.

 

Werkplaats RUIM / beeldend kunstenaar Barbara Damen maakt installaties met diverse middelen: video, fotografie, sculptuur, gevonden voorwerpen, licht, geluid, performance.

Kleine, terloopse, schijnbaar onbelangrijke details worden uitvergroot en vormen de basisstructuur van intrigerende werelden met eigen wetmatigheden. Zo ontstaan poëtische ruimtes, waarin de verbeelding van de toeschouwer wordt geprikkeld.

De installaties van Werkplaats RUIM zijn site-specific, ze ontstaan in wisselwerking met de vorm en betekenis van de ruimte waarin het werk wordt gemaakt en communiceren nadrukkelijk naar hen die van die ruimte gebruik maken.

 

etalage: J.M. Kemperstraat 89