zelfportret als soldaat

Object 1:

beschrijving: zelfportret als soldaat ten tijde van de mobilisatie in Nederland ’14-’18. Aan het fietsen en salueren, ergens aan het einde van de zomer van 1914. Verder heb ik niets anders te doen.

materiaal: houten gereedschapskist, plastic emmers, elektromotoren, bewegingsmelder en kleine foto’s

Object 2

titel: water workers

beschrijving: twee soldaten met emmer en schep met Waterland in de achtergrond.

Na de watersnood van februari 1916 werden soldaten ingezet om de bewoners rond het Fort te helpen. Ze redden vee en eigendommen en werkten mee aan het leggen van nooddijken en het versterken van de oude dijken. Ze waren er blij mee dat ze konden helpen, voordat ze later in het jaar met verlof gingen

Materiaal: kartonnen doos, fotolijst, elektromotor en plasticfolie

Object 1title: self-portrait as a soldier

description: self-portrait as a soldier during the mobilization ’14-’18 in The Netherlands. Me cycling and saluting, sometime at the end of the summer of 1914. For the time being, I have nothing else to do.

material: wooden toolbox, plastic buckets, electric motors, motion detector and small photos

Object 2:

title: water workers

description: two soldiers with bucket and spade with Waterland in the background.

After the flood of February 1916, the soldiers have been deployed in helping the population around the Fort. They saved cattle and properties and cooperated in laying emergency dikes and strengthening the old dikes. They were pleased that they could help before going on furlough later that year.

material: cardbox, photo screen, electric motor and plastic film