Ook vrije vogels moeten vechtenDe luiken van dit huis staan open: de vogel is gevlogen.
Maar in de projectie ziet het er anders uit. De vogel die wegvliegt, kan niet verder dan de schaduwen van het huis. In de projectie is het huis gesloten en moeten ook vrije vogels in het gareel.

Deze installatie staat symbool voor de vrije geesten, de vrije jongens, die opgeroepen werden om hun land te verdedigen en zich te mobiliseren tegen de vijand.

De kanariepiet werd in de Eerste Wereldoorlog gebruikt om te kijken of de uitgravingen en de tunnels genoeg zuurstof bevatten om de soldaten in te laten verblijven. Vielen de kanaries dood neer? Dan was er niet genoeg zuurstof en zochten de manschappen een ander heenkomen.

www.mareke.nl