Thesis

Ik heb mij laten inspireren door het thema “street”

Nadenkende over wat de straat, de stad eigenlijk is. Kom je als vanzelf bij haar inwoners terecht, de mensen, de verschillende mensen. Ik vind zelf dat denken de meest opvallende eigenschap van mensen is.

Deze fascinatie is ontstaan, doordat het lijkt alsof alles wat kan worden gedacht… ook gemaakt of gerealiseerd kan worden. Daarbij is het denken de bron en sleutel van alles om ons heen.
Zoals denken over hoe je je gedraagt, wat je denkt dat goed is om te doen,eten, en waarop je keuzes baseert.

Dit werk laat iets zien van; de beïnvloeding door gedachten van anderen, die jouw tot een nieuwe denkactie aanzetten, beïnvloeding van je eigen gemoed, dat meebepaald hoe je dingen ziet of voelt…

Door de luchtstroom die de ”kern” in het hoofd in beweging zet, en dat andere bronnen hierdoor ook meebewegen. De spiegels reflecteren steeds een stukje van jezelf terwijl je naar het kunstwerk kijkt, zoals het gebeurt in alles wat je om je heen bekijkt door de bril van je gemoed. Ik tracht in dit werk te zoeken naar de bron van het denken en die te verbeelden, op zoek naar het startpunt van het denken zelf. Iets als bezieling…

Een organische steeds door bewegende “kern” in het hoofd, daar is de bron van denken? Starten daar ook gedachten? Heeft de ziel leven door te denken?

Door deze installatie wordt het denken zichtbaarder. En het proces waarin gedachten in beeld wordt omgezet, worden weer terug getransformeerd in gedachten door de beschouwer.