Regenerate

Year: 2015
Dimensions: 110x110x110 cm
Technique:  aluminium, leather, fabric, thread, plastic, fan.

Thinking is a basal human action…

And

Decline is also a phenomena that will cross paths with all living things. Every breath of air leads definitely to the erosion that stops live. With the help of the medical possibilities there can be searched for a back-door to expand live. The dividing between body and spirit can be put off.  They look for a body for a eternal living and thinking mind. By regenerate the body with a combination of medical uses and “borrowing” organich materials out of the nature itself… we almost wonder if…

===

Titel: Herscheppen
Jaar: 2015
Afmetingen: 110X110X110 cm
Techniek: aluminium, leer, draad, gipsverband, plastick, ventilator.

Denken is een fundamenteel menselijke actie…

en

Verval is ook een fenomeen waarmee  elk levend ding te maken krijgt. Elke ademtocht leidt onvermijdelijk tot de erosie die het leven afremt. Met behulp van de medisch mogelijkheden wordt er een achterdeurtje gezocht om het leven uit te breiden. De scheiding tussen lichaam en geest uit te stellen. Zij zoekt naar een huis voor een eeuwig levende en denkende geest. Door het lichaam steeds te herscheppen, met een combinatie van medische snufjes en organische materialen die “geleend”zijn uit de levende natuur… ga je verwonderen of…