Installatie “het gedeelde deel”


Kunst heeft de taak om te reflecteren op zaken in het leven die niet direct aan te wijzen, te zeggen of te beschrijven zijn, het Trancendentale.
Op zoek naar het universele trancendentale binnen de mensen is er een onderscheidt te maken tussen het materiele lichaam (de vaste fysieke vorm waarin we allen op elkaar lijken). En een emotionele en spirituele ziel of psyche die altijd uniek lijkt. Maar, is dit zo?

De geest of psyche kan niet herleidt worden tot een versimpelde idee dat deze ratio of psyche er is om de lichaamelijke zintuigen in bedwang  te houden. Eerder andersom, de geest is vrij…maar toch gebonden aan de fysieke vorm.

Dat is één universeel gegeven.

Anderzijds lijkt binnen de psyche ook een collectief bewustzijn of ziel.
Een deel dat niet goed of slecht is, maar een steeds uitgebreider en complexer wordend universele gewaarwording, waarvan we allen deel uitmaken…..   Dit gedeelde besef maakt deel uit van een sociale evolutie.