Verbinding


box: 130 x 60 x 50 cm

materiaal: pigment, gips, klei , wol en zout
Langzaam wordt er een verbinding tot stand gebracht door het zout op de wollen draad.
De kwetsbaarheid van het wollen draadje wordt benadrukt door de grote katrollen
De horren houden het ongedierte buiten