De Inundatie

Het Fort bij Edam is een onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deze stelling is ooit bedoeld om Amsterdam tegen ‘de vijand’ te beschermen door een gebied rondom Amsterdam onder water te zetten (inunderen).
De stelling bestaat uit 45 forten, dijken, sluizen, inundatiekanalen en andere militaire bouwwerken. Nooit is uitgeprobeerd of de stelling werkelijk werkte.
Daar breng ik verandering in. Ik laat zien hoe de inundatie bedoeld was en het leuke is, je mag zelf spelen.